Strona o mnie

O mnie PDF Drukuj Email

Ukończyłam Filologię Polską  w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Logopedię w Uniwersytecie Wrocławskim.

Ukończyłam Neurologopedię Kliniczną w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Prowadzę terapię mowy i komunikacji w ramach prowadzonego przeze mnie gabinetu.

Współpracowałam z NZOZ Logomed w Opolu , z Opolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21. Moje doświadczenie uzupełnia współpraca z Uniwersytetem Opolskim oraz z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Systematycznie pogłebiam wiedzę z zakresu zaburzeń układu stomatognatycznego, leczenia ortodontyczno-logopedycznego - uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Laboratorium Mowy w Warszawie.

 

Wiedzę z zakresu terapii  zaburzeń mowy i komunikacji na tle zaburzeń rozwojowych, cech ze spektrum autyzmu - systematycznie pogłębiam uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Fundację Synapsis w Warszawie.

Ukończyłam szkolenie GROWTH THROUGH PLAY SYSTEM (GPS) stopień pierwszy, co upoważnia mnie do włączania metody GPS do mojej pracy.

Ukończyłam kurs I  st. w zakresie terapii HANDLE "Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE".

Ukończyłam kurs II stopnia "HANDLE  w zaburzeniach neurorozwojowych".

Ukończyłam I, II, III  st. w zakresie komunikacji wspierającej MAKATON oraz szkolenie "Zabawa w makatonie". Umiejetności z zakresu kształtowania komunikacji niewerbalnej pomagają mi w rozwijaniu rozumienia, skutecznej komunikacji, budowaniu relacji z dziećmi majacymi trudności w tych obszarach.

Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii ręki oparte na autorskim programie Zbigniewa Przyrowskiego skierowanym do dzieci mających zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie układu przedsionkowego, propriocepcji, dotyku.

Systematycznie szkolę się z zakresu dysleksji, m.in  podczas szkoleń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku, m.in:

- Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego uczniów w wieku młodszym szkolnym. Terapia pedagogiczna uczniów młodszych z ryzyka dysleksji (na poziomie edukacji wczesnoszkolnej kl.1-3),

- Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym (przygotowujących się do szkoły),

- Diagnoza pedagogiczna specyficznych zaburzeń w uczeniu się.

Moje kompetencje uzupełnia szereg ukończonych kursów i szkoleń, m.in:

- Metoda Dobrego Startu, prof. Marta Bogdanowicz,

- Wprowadzenie do Glottodydatktyki,

-Fundacja Promyk Słońca, Elementy pracy terapeutycznej z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji,

- prof. Marta Bogdanowicz, Diagnoza i terapia dysleksji,

- Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spectrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia; Fonetika, Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu, Warszawa,

- Warszawa, Fundacja Synapsis - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem,

- Warszawa, Fundacja Synapsis - Komunikuję się i mówię. Obserwacja i terapia logopedyczna małego dziecka ze spectrum autyzmu,

- Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona,

-dr n. hum Anna Prożych, Elementy metody werbo-tonalnej w terapii zaburzeń komunikacji językowej,

- Polski Związek Logopedów, Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia,

- Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, Uniwersytet Wrocławski, Certyfikat Terapeuty Dysleksji,

- dr n.hum Anna Regner, Ustno-twarzowa terapia z zastosowaniem elementów neurofunkcjonalnej reorganizacji i neuromotorycznej regulacji,

- MODN w Opolu, Wczesna interwencja logopedyczna,

- szkolenia z zakresu Neurolingwistycznego Programowania,

oraz odbyte praktyki i staże:

- Poradnia logopedyczna, Wojewódzkie Centrum Medyczne

Opole, ul. Witosa,

- Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji

Wrocław, pl. Macieja 5,

- Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Warszawa, ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 1,

- Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy

Kajetany, ul. Mokra 17.