Logopeda Online / Skype

Prowadzę terapię mowy i komunikacji
w ramach prowadzonego przeze mnie gabinetu.

Anna Pączek

Logopeda

Ukończyłam Filologię Polską w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Logopedię w Uniwersytecie Wrocławskim.

Ukończyłam Neurologopedię Kliniczną w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Współpracowałam z NZOZ Logomed w Opolu , z Opolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21. Moje doświadczenie uzupełnia współpraca z Uniwersytetem Opolskim oraz z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Prywatnie pasjonuje mnie nauka języków obcych. Proces nabywania nowego języka okazał się dla mnie najlepszym z możliwych szkoleń logopedycznych. Przechodzę przez wszystkie etapy nabywania kompetencji komunikacyjnych i językowych, porównywalnych do tych, z jakimi musi mierzyć się dziecko w trakcie nabywania swoich kompetencji komunikacyjnych, i językowych a co się z tym wiąże- społecznych.

Największą przyjemność w mojej pracy sprawia mi możliwość bycia częścią tego procesu w rozwoju dzieci. Obserwowanie jak wraz z ich rozwojem zmienia się poczucie własnej wartości i mocy sprawczej. Relacje, jakie nawiązuje z rodzicami oraz dziećmi, dodają mi energii do tego, by wciąż rozwijać swoją wiedzę i doświadczenie.

Doświadczenie

Laboratorium Mowy

Systematycznie pogłebiam wiedzę z zakresu zaburzeń układu stomatognatycznego, leczenia ortodontyczno-logopedycznego – uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Laboratorium Mowy w Warszawie.

 

Fundacja Synapsis

Wiedzę z zakresu terapii zaburzeń mowy i komunikacji na tle zaburzeń rozwojowych, cech ze spektrum autyzmu – systematycznie pogłębiam uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Fundację Synapsis w Warszawie.

Systematycznie szkolę sie

Ukończyłam szkolenie GROWTH THROUGH PLAY SYSTEM (GPS) stopień pierwszy, co upoważnia mnie do włączania metody GPS do mojej pracy.

Ukończyłam kurs I st. w zakresie terapii HANDLE “Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”.

Ukończyłam kurs II stopnia “HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych”.

Ukończyłam I, II, III st. w zakresie komunikacji wspierającej MAKATON oraz szkolenie “Zabawa w makatonie”. Umiejetności z zakresu kształtowania komunikacji niewerbalnej pomagają mi w rozwijaniu rozumienia, skutecznej komunikacji, budowaniu relacji z dziećmi majacymi trudności w tych obszarach.

Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii ręki oparte na autorskim programie Zbigniewa Przyrowskiego skierowanym do dzieci mających zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie układu przedsionkowego, propriocepcji, dotyku.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Metoda Dobrego Startu, prof. Marta Bogdanowicz,
 • Wprowadzenie do Glottodydatktyki,
 • Fundacja Promyk Słońca, Elementy pracy terapeutycznej z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji,
 • prof. Marta Bogdanowicz, Diagnoza i terapia dysleksji,
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spectrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia; Fonetika, Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu, Warszawa,
 • Warszawa, Fundacja Synapsis – Terapia i edukacja dzieci z autyzmem,
 • Warszawa, Fundacja Synapsis – Komunikuję się i mówię. Obserwacja i terapia logopedyczna małego dziecka ze spectrum autyzmu,
 • Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona,
 • dr n. hum Anna Prożych, Elementy metody werbo-tonalnej w terapii zaburzeń komunikacji językowej,
 • Polski Związek Logopedów, Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia,
 • Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, Uniwersytet Wrocławski, Certyfikat Terapeuty Dysleksji,
 • dr n.hum Anna Regner, Ustno-twarzowa terapia z zastosowaniem elementów neurofunkcjonalnej reorganizacji i neuromotorycznej regulacji,
 • MODN w Opolu, Wczesna interwencja logopedyczna,
 • szkolenia z zakresu Neurolingwistycznego Programowania.

Odbyte praktyki i staże:

 • Poradnia logopedyczna, Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole, ul. Witosa,
 • Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, Wrocław, pl. Macieja 5,
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, ul. Zgrupowania AK “Kampinos” 1,
 • Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, Kajetany, ul. Mokra 17.

Zapraszam do kontaktu

(+48) 501 455 851

logopeda@gadula.opole.pl

45-072 Opole, Reymonta 47/3

Online / Skype (Polska, Niemcy, USA, UK, Australia, Nowa Zelandia)
Berlin, Chicago, Londyn, Bruksela