Logopeda Opole PDF Drukuj Email

1. Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń mowy:

- ocena rozwoju mowy i komunikacji w stosunku do norm wiekowych,

- konsultacje - szkolenia dla rodziców odnośnie stymulacji rozwoju  mowy i komunikacji  u dzieci.

2. Wspieranie gotowości dziecka do rozwoju komunikacji i mowy w oparciu o elementy neurorozwojowej metody HANDLE oraz  metody GROWTH THROUGH PLAY SYSTEM (GPS).

3. Wspieranie rozwoju dziecka zagrożonego dysleksją.

Terapia specyficznych zaburzeń w uczeniu się u dzieci z ryzyka dysleksji oraz ze zdiagnozowaną dysleksją- systematycznie szkolę się z tego zakresu uczestnicząc w szkoleniach organizowanych

przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku oraz jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

4. Zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny dzieci, rozwijające umiejętności bazowe dla gotowości szkolnej  - Metoda Dobrego Startu.

5. Trening umiejętności bazowych do nauki czytania- synteza i analiza sylabowa, synteza i analiza głoskowa.

6. Nauka czytania metodą ślizgania- glottodydaktyka.

7. Kształtowanie mowy i  komunikacji u dzieci niemówiących lub słabo się komunikujących :

- mających zaburzenia w rozumieniu mowy,

- mających zaburzenia w rozwoju komunikacji niewerbalnej - umiejętności bazowych dla rozwoju prawidłowej komunikacji i mowy,

- mających opóźniony rozwój mowy,

- mających zaburzony rozwój mowy/artykulacji,

- z alalią

- z niedokształceniem mowy o typie afazji,

- z autyzmem,

- z Trisomią,

- z  zaburzeniami rozwojowymi,

- z zaburzeniami zachowania.

8. Korekta wad wymowy.

 

Serdecznie Państwa zapraszam!

Rejestracja telefoniczna: 501455851.

Anna Pączek