...
Rozwój Mowy Dziecka – Co Powinno Niepokoić?

Rozwój Mowy Dziecka – Co Powinno Niepokoić?

Rozwój mowy (rozumienie mowy i komunikowanie się za jej pomocą) nigdy nie przebiega w oderwaniu od ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka, czyli procesów poznawczych i rozwoju ruchowego. Prawidłowy rozwój psychoruchowy warunkuje harmonijny rozwój emocjonalny i...
Czy logopeda online pomoże ortodoncie podczas terapii ?

Czy logopeda online pomoże ortodoncie podczas terapii ?

Leczenie ortodontyczne dzieci najczęściej rozpoczyna się około 6, 7 roku życia. Czy możemy jednak już wcześniej zauważyć symptomy w wyglądzie dziecka, które mogą wskazywać na niebezpieczeństwo nieprawidłowego rozwoju zgryzu? Czy istnieje możliwość wyłapania symptomów,...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.