Rozwój Mowy Dziecka – Co Powinno Niepokoić?

Rozwój Mowy Dziecka – Co Powinno Niepokoić?

Rozwój mowy (rozumienie mowy i komunikowanie się za jej pomocą) nigdy nie przebiega w oderwaniu od ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka, czyli procesów poznawczych i rozwoju ruchowego. Prawidłowy rozwój psychoruchowy warunkuje harmonijny rozwój emocjonalny i...