Logopeda / Terapia logopedyczna

Neurologopeda

Terapia neurologopedyczna

Terapia logopedyczna

 

Prowadzę terapię mowy i komunikacji
w ramach prowadzonego przeze mnie gabinetu w Opolu oraz przez internet w trybie online.

Logopeda online

Anna Pączek

Terapia neurologopedyczna online.

Logopeda online

Neurologopeda kliniczny online

Mioterapeuta, terapeuta miofunkcjonalny.

Ukończyłam Filologię Polską w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Logopedię w Uniwersytecie Wrocławskim a także Neurologopedię Kliniczną w Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

English Philology, Uniwersytet Opolski- w trakcie. 

Posiadam certyfikat C1 Advanced język angielski oraz TEFL Certficate:

– Teaching English to Young Learners,

–  Teaching English Online.

 Współpracowałam z NZOZ Logomed w Opolu  oraz z Opolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21. Moje doświadczenie uzupełnia współpraca z Uniwersytetem Opolskim oraz z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Prywatnie pasjonuje mnie nauka języków obcych. Proces nabywania nowego języka okazał się dla mnie najlepszym z możliwych szkoleń logopedycznych ponieważ przechodzę przez wszystkie etapy nabywania kompetencji komunikacyjnych i językowych, porównywalnych do tych, z jakimi musi mierzyć się dziecko w trakcie nabywania swoich kompetencji komunikacyjnych, i językowych a co się z tym wiąże- społecznych.

Największą przyjemność w mojej pracy sprawia mi możliwość bycia częścią tego procesu w rozwoju dzieci. Obserwowanie jak wraz z ich rozwojem zmienia się poczucie własnej wartości i mocy sprawczej. Relacje, jakie nawiązuje z rodzicami oraz dziećmi, dodają mi energii do tego, by wciąż rozwijać swoją wiedzę i doświadczenie.

Doświadczenie

Terapia neurologopedyczna online

 Terapia neurologopedyczna online.

Mioterapia.

Terapia czynnościowa.

Systematycznie pogłebiam wiedzę z zakresu zaburzeń układu stomatognatycznego, leczenia ortodontyczno-logopedycznego dlatego systematycznie  uczestnicze w szkoleniach organizowanych przez Laboratorium Mowy w Warszawie. Ukończyłam szkolenia:

-A. Borowiec, Sprzężone Zaburzenia w rejonie układu orofacjalnego-terapia miofunkcjonalna MTSS ,

 -A. Borowiec, Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi,

-A. Borowiec, Ortodoncja dla logopedów.

Konsekwentnie uzupełniam wiedzę z zakresu mioterapii, terapii miofunkcjonalnej, czynnościowej:

– Prof. Danuta Pluta-Wojciechowska, FTM- Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalia obwodową),

– Prof. Danuta Pluta-Wojciechowska, Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej,

 – E. Mendala Kwoczek, Ocena funkcjonalna traktu ustno – twarzowego. Mioterapia- podejście autorskie,

– M. Machoś, Od jedzenia do mówienia. Rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy,

– M. Rządzka, Anatomiczne i fizjologiczne podstawy rozwoju mowy,

– M. Rządzka, Ankyloglossia u noworodków i niemowląt,

– M. Gawryl, Stymulacja traktu ustno – twarzowego.

 

 

Fundacja Synapsis

Terapia neurologopedyczna online.

Wiedzę z zakresu terapii zaburzeń mowy i komunikacji na tle zaburzeń rozwojowych, cech ze spektrum autyzmu – systematycznie pogłębiam uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Fundację Synapsis w Warszawie.

SPEECH THERAPY TRAINING:

1. Dr Sean Pert, Speech Transcription Refresher Worksop.

2. Dr Sean Pert, Speech Assessment and Therapy in Practice.

3. Carly Hartshorn, Developmental Language Difficulties. Assessment and treatment in Practice.

4. Dr Sean Pert, Bilingual Children with Speech an Language Difficulties.

5.  Core Vocabulary for Inconsistent Phonological Disorder

 

Systematycznie szkolę sie

Terapia neurologopedyczna online

Ukończyłam szkolenie GROWTH THROUGH PLAY SYSTEM (GPS) stopień pierwszy, co upoważnia mnie do włączania metody GPS do mojej pracy.

Ukończyłam kurs I st. w zakresie terapii HANDLE “Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”.

 kKontynuowałam szkolenie podczas kursu II stopnia “HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych”.

Uczestniczyłam w szkoleniu  I, II, III st. w zakresie komunikacji wspierającej MAKATON oraz szkolenie “Zabawa w makatonie”. Umiejetności z zakresu kształtowania komunikacji niewerbalnej pomagają mi w rozwijaniu rozumienia, skutecznej komunikacji, budowaniu relacji z dziećmi majacymi trudności w tych obszarach.

Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii ręki oparte na autorskim programie Zbigniewa Przyrowskiego skierowanym do dzieci mających zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie układu przedsionkowego, propriocepcji, dotyku.

Terapia neurologopedyczna online

Terapia neurologopedyczna online.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Metoda Dobrego Startu, prof. Marta Bogdanowicz,
 • Wprowadzenie do Glottodydatktyki,
 • Fundacja Promyk Słońca, Elementy pracy terapeutycznej z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji,
 • prof. Marta Bogdanowicz, Diagnoza i terapia dysleksji,
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spectrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia; Fonetika, Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu, Warszawa,
 • Warszawa, Fundacja Synapsis – Terapia i edukacja dzieci z autyzmem,
 • Warszawa, Fundacja Synapsis – Komunikuję się i mówię. Obserwacja i terapia logopedyczna małego dziecka ze spectrum autyzmu,
 • Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona,
 • dr n. hum Anna Prożych, Elementy metody werbo-tonalnej w terapii zaburzeń komunikacji językowej,
 • Polski Związek Logopedów, Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia,
 • Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, Uniwersytet Wrocławski, Certyfikat Terapeuty Dysleksji,
 • dr n.hum Anna Regner, Ustno-twarzowa terapia z zastosowaniem elementów neurofunkcjonalnej reorganizacji i neuromotorycznej regulacji,
 • MODN w Opolu, Wczesna interwencja logopedyczna,
 • szkolenia z zakresu Neurolingwistycznego Programowania.

Odbyte praktyki i staże:

 • Poradnia logopedyczna, Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole, ul. Witosa,
 • Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, Wrocław, pl. Macieja 5,
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, ul. Zgrupowania AK “Kampinos” 1,
 • Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, Kajetany, ul. Mokra 17.

Zapraszam do kontaktu

(+48) 501 455 851

logopeda@gadula.opole.pl

45-072 Opole, Reymonta 47/3

Online / Skype (Polska, Niemcy, USA, UK, Australia, Nowa Zelandia)
Berlin, Chicago, Londyn, Bruksela

 

45-072 Opole, Reymonta 47/3

Online / Skype (Polska, Niemcy, USA, UK, Australia, Nowa Zelandia)
Berlin, Chicago, Londyn, Bruksela