Terapia zaburzeń komunikacji - autyzm. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 października 2012 15:07

Terapia komunikacji u osób dotkniętych autyzmem.

W przypadku terapii logopedycznej dzieci z autyzmem musi być zachowana dwutorowość:

- praca nad komunikowaniem się - kształcąca kompetencje komunikacyjne;

- praca nad mowa kształcąca kompetencje językowe - na poziomie rozwoju mowy biernej i czynnej oraz na poziomie rozwoju leksykalnego, gramatycznego, narracyjnego wypowiedzi.

Każde dziecko powinno być poddane indywidualnej diagnozie i obserwacji logopedycznej określającej deficyty i mocne strony w rozwoju komunikacji, i systemu językowego dziecka. Program terapii powinien odpowiadać na potrzeby dziecka i zmierzać do spontanicznego używania w życiu codziennym trenowanych umiejętności komunikacyjnych.


1. Kompetencje komunikacyjne:

Mówienie nie jest równoznaczne z komunikowaniem się. Pojawienie się mowy nie zawsze oznacza pojawienie się komunikowania.

Terapię logopedyczną zaczynam od propozycji uwzględniających deficyty w zakresie niewerbalnego komunikowania się a dopiero potem, bądź równolegle rozpoczynam pracę nad mową. Zawsze priorytetem jest dla mnie wspieranie rozumienia mowy przez dziecko a dopiero potem praca nad rozwijaniem mowy czynnej.

Rozwój mowy ma swój początek w:

- zaakceptowaniu i zaangażowaniu w interakcje,

- rozpoczynaniu interakcji społecznych,

- w naśladowaniu,

- w zainteresowaniu innymi osobami,

- niewerbalnym komunikowaniu się, jako pierwsze powinny pojawić się umiejętności takie jak: kontakt wzrokowy , mimika, postawa ciała (dostosowanie szybkości, ruchów), gesty

- gest wskazywania - świadczy o gotowości dziecka do nauki języka i do intencjonalnego używania słów,

- spontaniczności w niewerbalnym komunikowaniu się.

Podczas pracy nad komunikacją kieruję się rozwojowymi elementami składowymi (za Growth through Play workshop level 1) wyszczególnionymi w podejściu rozwojowym GPS:

1.Samoregulacja.

2. Podtrzymanie odwzajemnionej interakcji.

3. Naśladowanie.

4. Rozpoczynanie interakcji.

5. Komunikacja niewerbalna.

6. Język werbalny.

7. Zabawa symboliczna.

8. Język społeczny.

9. Dzielenie się przeżyciami.

10. Płynne spontaniczne reakcje.

 

Konieczny jest trening takich umiejętności jak naśladowanie, naprzemienność działania, rozumienie mowy.

Gotowość do podtrzymania interakcji społecznej, do budowania wspólnego pola uwagi, do obserwowania twarzy, do naśladowania (nie musi być precyzyjne), do działania naprzemiennego, postęp w zakresie komunikowania się niewerbalnego, postęp w rozumieniu mowy - to warunki konieczne, aby rozpocząć pracę nad rozwijaniem kompetencji językowych.

Należy pamiętać także, iż  terapia logopedyczna to jeden z elementów oddziaływania terapeutycznego - nie będzie w pełni skuteczna, jeżeli zabraknie specjalistycznej terapii autyzmu, uwzględniającej między innymi elementy takie jak: rozwój poznawczy, rozwój społeczny dziecka a także terapii sensomotorycznej, psychologicznej.

Odpowiedni poziom rozumienia mowy przez dziecko gwarantuje powodzenie kształtowania mowy czynnej. Wyraża się on w prawidłowym reagowaniu na polecenia oraz instrukcje, czyli w sferze niewerbalnych reakcji na przekaz słowny!

Poprawiony: niedziela, 24 września 2017 15:56